Co dělá dula? Provází ženu těhotenstvím, porodem a šestinedělím.

Dula

Jaké služby dula nabízí?
• psychickou podporu ženě v těhotenství, porodu a šestinedělí
• konzultaci porodního přání/plánu
• doprovod během porodu
• nefarmakologické úlevové prostředky při porodu (masáž, úlevové polohy)
• podporu pro partnera a rodinu
• informace a podporu při kojení
• podporu nové rodině v šestinedělí
Všechny informace jsou považovány za diskrétní.

Kdo je dula?

Slovo Dula pochází z řečtiny, Dnes se používá pro speciálně vyškolenou ženu. Dula poskytuje  psychickou i fyzickou oporu rodící ženě a přispívá k dobrému startu celé rodiny. Služby duly jsou určeny jak prvorodičkám, tak několikanásobným maminkám, včetně jejich rodin.
Dula poskytne
ženě emocionální podporu a potřebné informace o těhotenství, porodu a šestinedělí. Podstatným faktorem dulí práce je nepřetržitá psychická a fyzická podpora ženy během porodu a přispění k dobré tělesné a duševní pohodě matek a novorozenců.
Dula neposkytuje
zdravotnické služby, nenahrazuje práci porodních asistentek ani lékařů a nezasahuje do jejich kompetencí. Naopak, spolupracuje s nimi, stejně jako s otcem a dalšími členy rodiny. S dostatkem lásky pečuje o nově zrozenou matku ("mothering the mother").
Dula nenabízí aromaterapii, homeopatii, reflexní masáže apod., pokud k těmto oborům nemá oprávnění.

Máte zájem o doprovod k porodu?

Nabízím:

Úvodní schůzku zdarma
  je určena k prvnímu vzájemnému seznámení
  setkání trvá cca 30 minut
  umožní vyjasnit očekávání a představy klienta s nabídkou duly
  nezavazuje k další vzájemné spolupráci

Předporodní přípravu
  individuální, dle časových možností klienta
  jednodenní předporodní přípravu pro páry
  kurzy pro maminky

Porodní balíček služeb
  pohotovost zahájenou 10 dní před termínem porodu s možností telefonických konzultací 24 hod denně
  doprovod k porodu
  poporodní návštěvu u klientky doma nebo v porodnici
  konzultace v šestinedělí

Podrobnosti a podmínky jsou obsaženy v Dohodě o poskytnutí služeb duly, kterou uzavírám se svými klienty.

Přínos duly pro rodičku a její rodinu

Dula uznává porod jako jeden z klíčových okamžiků v životě ženy. Uvědomuje si, že způsob, jakým ženy rodí a děti přicházejí na svět ve svém důsledku ovlivňuje celou společnost.

Dula respektuje fyziologii porodu a emocionální potřeby rodící ženy. Zná rodičku, její přání a představy týkající se porodu. Pečuje o ženu, která si to přeje, po celou dobu porodu a určitý čas po narození dítěte. Při porodu vytváří takovou atmosféru, aby se žena cítila bezpečně, mohla se uvolnit a plně se soustředit na samotný porod.

Přítomnost duly u porodu prokazatelně pozitivně ovlivňuje jeho délku a možný výskyt komplikací.

Česká dula má rámcové znalosti z psychologie, medicíny, legislativy, kojení a péče o dítě.

 České duly jsou vázány etickým kodexem, procházejí pravidelnou supervizí a následným vzděláváním.

České duly se distancují od existence a práce tzv. "samozvaných dul", které nemají
se z.s. České duly nic společného a nejsou zárukou profesionální péče.

České duly z.s.
www.mojedula.cz


Dula obecně:
- provází, nehodnotí
- ctí, nesoudí
- repektuje, nemanipuluje

Česká dula provází široké pole klientů:

♦ od klientů vyžadujících ryze lékařskou péči, technické zázemí a moderní vybavení až po klienty, jejichž přáním je porodit v domácím prostředí za přítomnosti porodní asistentky

♦ od klientů, kteří nemají konkrétní představu a přání (např.o porodu, placentě) až po klienty, kteří mají konkrétní představu a přání (způsob porodu, zpracování placenty)

♦ od klientů, jejichž volbou je umělá výživa pro dítě až po klienty, jejichž přáním je děti dlouhodobě kojit


Česká dula provází:

♦ u fyziologických a přirozených porodů

♦ u medicínsky vedených porodů (medikovaných, vyvolávaných)

♦ u plánovaných i neplánovaných císařských řezů

♦ u potratů (spontánních, umělých)

♦ u porodu mrtvých dětí

♦ klienty s různým druhem a stupněm handicapu

Česká dula :

♦ respektuje typ klienta a provází ho jeho cestou a jeho tempem

♦ chrání soukromí klienta (nezveřejňuje jeho porodní příběh, ani fotografie)


Česká dula je schopna komunikovat a jednat se všemi účastníky porodu (klient, zdravotník...) s úctou a respektem.


Česká dula je otevřena diskusi, nepostupuje aktivisticky (ve smyslu intenzivního prosazování určitých cílů z přesvědčení nebo z osobní motivace).


Česká dula se odborně vzdělává a aktivně pracuje na svém osobnostním růstu.