Konzultace v klimakteriu/menopauze

Došly jste na životní cestě k "přechodu"?

Mohu Vás doprovodit "přes přechod" s úctou, laskavě, citlivě a empaticky.

O ženy v klimakteriu/přechodu pečuji od roku 2015. Původní myšlenka byla, otevřít kurz pro babičky, kde by měly možnost naladit se na svou novou životni roli, být dobrou podporou svým dospělým dětem a rodícím se vnoučatům a mohly samy poskytovat nemanipulativní péči. Ale vyvinulo se to jinak. Ženy přinesly vlastní témata. Vnímala jsem intenzivní potřebu žen v jakémkoli věku vyprávět a sdílet SVŮJ životní příběh, těhotenství, porody, ztráty, úspěchy, pády, radost, zklamání. To vše v kontextu dané doby. A mnohdy v situaci vlastního přechodu.

Po letech individuální práce se ženami v období klimakteria jsem začala nahlížet, jak je tato životní etapa (přechod, menopauza...) komplexní.
Svým klientkám nabízím jemné provázení s ohledem na tělesný, psychický, spirituální a sociální kontext.

Obvyklá témata, která řešíme:
- fyzické změny (hormonální změny, návaly, nespavost, tělesné změny...)
- psychické změny (náladovost a výkyvy nálad, celá škála emocí, úzkosti, deprese...)
- sociální kontext (syndrom prázdného hnízda, bezdětnost, změny v partnerských vztazích, změny ve vlastním uplatnění a seberealizaci...)
- spirituální kontext (smysl života, přesahové věci, potraty v mládí a plodném období...)

Chcete si domluvit schůzku?
Probrat své klimakterium?
Kontaktujte mě.