Konzultace
v mimořádných situacích

Některé věci si představujeme, některé plánujeme.
A pak jsou situace, které jsme něchtěli, neplánovali, ale přišly, staly se. I těžkými věcmi můžeme projít lépe, pokud se nám dostane podpory, empatie a respektujícícho provázení.

Do mimořádných situací patří např.:
- Provázení a konzultace při a po spontánních potratech.
- Provázení, péče a podpora při ztrátě miminka v těhotenství, porodu nebo po porodu.
- Provázení klientů se specifickými potřebami (provázení a péče o klienty s těžkou osobní historii, sexuálním traumatem, handicapem apod.)
- Provázení rodičů a rodin, kde se očekává příchod miminka s vrozenou vývojovou vadou, vadou neslučitelnou se životem nebo závažnou diagnozou

Profesionální dula nebo profesionálové v oblasti provázení vám mohou být oporou, ať se rozhodnete jakkoli a pro cokoli. A pokud vás život zaskočil a věci se dějí jinak než jste si přáli a představovali, dostane se vám přijetí, pochopení a podpory.
Mohu poskytnou kontakty na odborníky nebo organizace, které se zabývají daným tématem, problematikou.

I v těžkých chvílích nemusíme zůstat sami