Konzultace pro klienty žijící v zahraničí

Téměř pětina mých konzultací proběhla s klienty, kteří aktuálně žijí mimo ČR.

Zpravidla se jedná o Čechy/Češky nebo Slováky/Slovenky, kteří odcestovali za prací, nebo se usadili a založili rodinu mimo svou rodnou zemi.
Řešíme obvyklá témata, jako jsou věci spojené s těhotenstvím, porodem a šestinedělím. Tak neobvyklá témata, jako jsou zvyklosti dané země, kde žijí, specifika porodnictví a porodnické péče, specifika místní komunity, teplotní podmínky (což po porodu může být zátěž pro miminko), dostupnost péče, co dělat když...

Mít někoho, kdo mluví "vašim" jazykem se ukazuje samo o sobě jako dostatečná forma podpory.

Mezi mé dlouholeté klienty patří např. rodiny žijící v Iráku, Indii, Anglii...
Děkuji jim za důvěru. Za možnost je podpořit, provést a sama sobě tak rozšířit obzory, zkušenosti a poznatky, jak různé kultury přistupují k těhotenství, porodu a šestinedělí.

Nabídka konzultací platí ale taky pro cizince, žijící u nás. Být těhotná cizinka v ČR nese řadu nových věcí, jiných postupů a zvyklostí a i tady máte možnost podpory.
Dlouhodobě poskytuji služby pro ukrajinskou, polskou, vietnamskou a židovskou komunitu.

Pokud potřebuje řešit témata spojená s těhotenstvím, porodem, šestinedělím a žijete aktuálně mimo ČR, neváhejte si říct o podporu a pomoc. Online prostředí umožňuje, že se spojíme téměř odkudkoli.

Pokud jste cizinka žijící v ČR a plánujete zde porodit, nebo potřebujete konzultovat věci spojené s mateřstvím, jsem k dispozici také Vám.