Klinika NAU s.r.o.

NAU - klinika celostní gynekologie
Dagmar Hricová - peer interventka

Převzato z Nau - klinika celostní gynekologie.

"Různé životní situace si žádají různá řešení. V případě řešení zdravotních potíží toto platí beze zbytku.Ale není to jen o fyzických strastech. Psychika a naše prožívání nikdy nesmí stát stranou. Jinak se nám vždy všechny neodžité situace a traumata vrátí jako bumerang někdy v budoucnu zpátky.V jiné formě, s jinou intenzitou, ale vrátí. Proto každý pro své léčení a rozvoj potřebujeme různé typy psychické péče. A nejen to. My potřebujeme i různou intenzitu takové péče.A tak na Klinice NAU budeme poskytovat psychickou péči na více úrovních. Tou základní a velmi opomíjenou je peer intervence. 

Co to znamená?

*******************************
Dagmar Hricová - peer interventka
******************************

Dagmar Hricová prošla za svou kariéru mnoha pozicemi v našem zdravotním systému, díky čemuž poznala, co ženy v různých stádiích života potřebují. Někdy to je pouze vyslechnout, jindy pomoci se zorientovat v systému zdravotní péče a jindy zase podpořit v důležitém životním rozhodnutí.To vše mnohdy nevyžaduje žádný speciální přístup, jako je například psychoterapie. Často stačí jedna či dvě konzultace, být tam, naslouchat, umět podpořit. A přesně to je úkol peer interventky.Dagmar má za sebou bohatou kariéru původně dětské sestry, poté porodní asistentky a nyní duly a peer interventky.Kromě naší kliniky pracuje Dagmar jako krizová interventka v různých zdravotnických zařízeních nebo jako dula soukromě doprovází ženy k porodům a sama duly vzdělává. Její velkou oblastí zájmu je také péče o ženy v období přechodu, velmi opomíjené fázi života každé ženy.Více informací o práci Dagmar Hricové naleznete na jejím pracovním profilu Dula - Dagmar Hricová. "
#psychika #pece #peer #intervence #zdravi #podpora #vyslechnout #dula

Nau - klinika celostní gynekologie

Klinika celostní gynekologie v Ostravě. 

Plánované otevření 2-3/2024

Klinika NAU s.r.o., Sadová 1892/41, 702 00 Ostrava

www.nau.clinic